obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
  Mapa servera: 
   |- Hlavná stránka    17. december 2018  
   |- Náš časopis    10. december 2017 
   |- O našej MŠ    11. október 2018 
   |- Triedy    11. október 2018 
   |      |- Trieda MOTÝLIKY    2. september 2018 
   |      |- Trieda SLNIEČKA    7. máj 2018 
   |      |      |- Fotky Slniečka    7. máj 2018 
   |      |- Trieda LIENKY    7. máj 2018 
   |      |      |- Fotky Lienky    7. máj 2018 
   |      |- Trieda OBÁČIKY    14. september 2017 
   |      |      |- Básničky, pesničky    24. október 2014 
   |      |      |- Fotky Obláčiky    7. máj 2018 
   |      |- Trieda ŽABKY    14. september 2017 
   |      |      |- Básničky, pesničky    25. august 2014 
   |      |      |- Fotky Žabky    7. máj 2018 
   |      |- Trieda SLIMÁČIKY    7. máj 2018 
   |      |      |- Fotky Slimáčiky    7. máj 2018 
   |- Kalendár aktivít - nové    11. október 2018 
   |- Jedáleň    13. apríl 2018 
   |      |- Jedálny lístok    12. február 2015 
   |      |- Alergény v potravinách    25. august 2014 
   |- Fotogaléria    21. jun 2018 
   |      |- Zbohom škôlka    21. jun 2018 
   |      |- ZUMBA    21. jun 2018 
   |      |- Správaj sa bezpečne!    15. jun 2018 
   |      |- Knižnica    16. máj 2018 
   |      |- Hasiči 2018    7. máj 2018 
   |      |- Návšteva knižnice   
   |      |- KARNEVAL    2. marec 2018 
   |      |- Návšteva v PÁTRIE    16. november 2017 
   |      |- Návšteva MATICE \"zaspievaj slávičku\"    5. apríl 2018 
   |      |- Sokoliar 2017 október    10. október 2017 
   |      |- Deň detí    15. jun 2018 
   |      |- Úspechy našich detí    11. jun 2018 
   |      |- Vianočná besiedka 2016    31. január 2017 
   |      |- Olympiáda    18. jun 2018 
   |      |- Jesenné variácie 2017    6. november 2017 
   |      |- MIKULÁŠ    6. december 2017 
   |      |- Nástenka    7. máj 2018 
   |- Rodičovské združenie    3. november 2016 
   |      |- 2% - pre krajšie chvíle v MŠ    23. január 2017 
   |      |- Záver RZ    25. august 2014 
   |- Rada školy    24. október 2017 
   |      |- Zápisnice zo zasadnutí RŠ    31. marec 2016 
   |- Správa o činnosti zariadenia    11. október 2018 
   |- Školský vzdelávací program    4. november 2016 
   |- Školský poriadok    9. november 2018 
   |- Verejné obstarávanie    12. marec 2018 
   |      |- FA 2018    17. december 2018  
   |      |- Školská jedáleň    27. september 2017 
   |      |      |- FA ŠJ január 2011    25. august 2014 
   |      |      |- FA ŠJ Február 2011    25. august 2014 
   |      |      |- FA ŠJ 2012    25. august 2014 
   |      |      |- FA ŠJ 2013    25. august 2014 
   |      |      |- Faktúry 2013    27. september 2017 
   |      |- Objednávky    3. august 2015 
   |      |- Zmluvy    5. jun 2018 
   |      |- Faktúry    25. august 2014 
   |      |- FA 2013    25. august 2014 
   |      |- FA 2014    10. december 2017 
   |      |- FA 2015    18. február 2016 
   |      |- FA 2016    10. december 2017 
   |      |- FA 2017    10. december 2017 
   |- Tlačivá    30. apríl 2018 
   |- OZNAMY    6. jun 2018 
   |- Kontakt    4. september 2018 
   |- Kniha návštev    25. august 2014 
   |- Mapa servera    25. august 2014 

(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web