obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
  
Aktivity a projekty na školský rok
 
SEPTEMBER 
- adaptácia detí na prostredie MŠ 
„Nestratíme sa“​orientovať sa v okolí MŠ na základe daných indícií/obrázkov  

OKTÓBER

- ​"Jesenné variácie"- ​vystava​ a s tým spojená ochutnávka nátierok, realizácia aktivít zameraných na zvýšenie konzumácie ovocia a zeleniny pri príležitosti "Svetového dňa výživy" 16.10.
- alokovaná trieda Hody: „​Týždeň jablka“ 
- ​"Úcta k starším"- návšteva Domu dôchodcov Pátria, Denné centrum
Hody
 

NOVEMBER
- dramatizácia pre školákov -​​ spolupráca so ZŠ G. Dusíka (I. stupeň) predstavenie pre deti, formou dramatizácie známej rozprávky rozvíjať u detí predčitateľskú gramotnosť, upevňovať počúvanie s porozumením
 
DECEMBER
- "Mikuláš"​
​-​"Posedenie pod jedličkou" 
-​"Vianočné trhy"- prezentácia a výstava detských vianočných prác
 
FEBRUÁR 
- "Fašiangový karneval"​ pri príležitosti fašiangového obdobia veselé dopoludnie pre deti

MAREC
- "Otvorená hodina v ZŠ"​
– účasť detí na vyučovacej hodine v ZŠ

 
- účasť na výstave v priestoroch MsÚ v Galante –
​"Čo vieš urobiť  z odpadového materiálu“ 
- návšteva Mestskej knižnice v Galante 

APRÍL
- Projekt „Správaj sa bezpečne“– v spolupráci s RÚVZ a Mestskou políciou v Galante – v rámci starostlivosti o bezpečnosť a zdravie     uskutočniť praktickú ukážku s príslušníkom polície a overiť poznatky detí o základných pravidlách správania sa na ceste a v dopravných situáciách priamo na dopravnom ihrisku (BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA)
- ​"Zacvičme si so školákmi​" - pohybové aktivity na ŠD v spolupráci so ZŠ G. Dusíka
-  účasť na výstave výtvarných prác „Deň Zeme“ 
-​​ beseda pre rodičov budúcich  prváčikov „Budeme mať prváka“
v spolupráci so ZŠ. G.Dusíka a CPPPaP- príprava detí na zápis do ZŠ 

MÁJ
- Slávnostný program pre mamičky pri príležitosti ​"Dňa matiek" 
- Vychádzka  s environmentálnym zameraním - "Dopoludnie v prírode"
Zápis detí do MŠ:  ​„Deň otvorených dverí“   


JÚN
- "​Deň detí​" -športové a zábavné dopoludnie pre deti
​- "Deň detí so školákmi"-hravé dopoludnie v Ekoparku Relax Čierna voda v spolupráci ZŠ G. Dusíka
- celomestská športová olympiáda detí
- ​"Rozlúčka s predškolákmi"
 
 
AUGUST
- adaptácia prijatých detí na nové prostredie ​„Stretnutie v škôlke“   
 
 Zachráň strom

jesen.jpg
    S environmentálnou výchovou detí je nutné začať už v predprimárnom období. Preto na ňu v našej MŠ kladieme veľký dôraz. 
       Environmentálna výchova sa zameriava na chápanie celej prírody v jej globálnom ponímaní, na odhaľovaní jej krás. Deti zoznamujeme so životom stromu, jeho významom a ochranou.
       Preto aj v tomto školskom roku sa zapájame do zberu starého papiera pod heslom „Zachráň strom“.
     Prosíme rodičov, aby pri tejto aktivite boli svojim ratolestiam nápomocní a pomohli im doniesť papier do MŠ, za aktívnu účasť
Ďakujeme!
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web