obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 - Triedy 
    + Alokovaná trieda HODY - Včeličky 
    + Trieda - Slniečková 
    + Trieda - Lienková 
    + Trieda - Obláčiková 
    + Trieda - Žabková 
    + Trieda - Slimáčiková 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
  
Aktivity na školský rok 2017/2018  
September      - adaptácia detí na nové prostredie
                 -„Nestratíme sa“ – orientovať sa v okolí MŠ
                              na základe daných indícií/obrázkov
                              (BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA)