obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
    - Trieda - Slniečková 
      Básničky, pesničky 
      Fotky Slniečka 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
  
Aktivity na školský rok 2017/2018 
September      - adaptácia detí na nové prostredie 
                     
Október             - jesennná výstava "Jesenné variácie"

                                        - úcta k starším - návšteva Domu dôchodcov

December            - Mikuláš a Posedenie pod jedličkou

Január /Február  
 
                          – Fašiangový karneval
 
                                         
 
Marec                –  Účasť na výstave v priestoroch MsÚ v Galante
                                „Čo vieš urobiť
z odpadového materiálu“ 
 
               -         Návšteva Mestskej knižnice v Galante 
             -    Návš