obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
    Zápisnice zo zasadnutí RŠ 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
cartoon-children-playing.jpg
Aktivity na školský rok 2016/2017 
September      - adaptácia detí na nové prostredie 
                     
Október             - jesennná výstava "Jesenné variácie"

                                           - úcta k starším - návšteva Domu dôchodcov

December            - Mikuláš a Posedenie pod jedličkou

Január /Február  
 
                          – Fašiangový karneval
 
                                         
 
Marec                –  Účasť na výstave v priestoroch MsÚ v Galante
                                „Čo vieš urobiť
z odpadového materiálu“ 
 
               -         Návšteva Mestskej knižnice v Galante 
               -    Návšteva divadelného predstavenia v Nitre 
  
Apríl                 – Projekt „Správaj sa bezpečne“  
                         v spolupráci s Úradom reg. zdravotníctva
                         a Mestskou políciou v Galante: overovanie si vedomostí
                         detí z oblasti bezpečného správania sa na ulici
                       
                        - účasť na výstave výtvarných prác "Deň Zeme"
                   
       - zápis detí do ZŠ G. Dusíka a Z. Kodálya a i.

Máj                     -
Zápis detí do materskej školy
                        - Exkurzia s environmentálnym zameraním
                        – Spoločné posedenie s mamičkami "Deň matiek"
                                   - ekohry zamerané na enviromentálnu výchovu
                           " Dúhové kráľovstvo"
   

          
 
   
Jún                 – Športové a zábavné dopoludnie pre deti – Deň detí  
                      - Celomestská športová olympiáda detí.  
                      - Rozlúčka s predškolákmi  
jesen.jpg
 
 Zachráň strom


    S environmentálnou výchovou detí je nutné začať už v predprimárnom období. Preto na ňu v našej MŠ kladieme veľký dôraz. 
       Environmentálna výchova sa zameriava na chápanie celej prírody v jej globálnom ponímaní, na odhaľovaní jej krás. Deti zoznamujeme so životom stromu, jeho významom a ochranou.
       Preto aj v tomto školskom roku sa zapájame do zberu starého papiera pod heslom „Zachráň strom“.
     Prosíme rodičov, aby pri tejto aktivite boli svojim ratolestiam nápomocní a pomohli im doniesť papier do MŠ, za aktívnu účasť
Ďakujeme!
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web