obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 - Jedáleň 
    Jedálny lístok 
    Alergény v potravinách 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 

 

 Vedúca školskej jedálne: Eva BOŠÁKOVÁ
Kontakty : 
T.č.: 031/ 782 2182 
e-mail: sjceskaga@centrum.sk
Pracovná doba : 7,00 hod. - 13,00 hod.  
Hlavná kuchárka: Mária Klimeková

Číslo účtu ŠJ : SK65 0200 0000 3500 1903 9132
 
 • zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a bývalých zamestnancov školy
 • hlavnou náplňou je pripravovať kvalitu, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu - obed, ktorý pokrýva až 35% celkovej dennej výživovej dávky
 • stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle Zák. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP podľa platných Materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie
 • k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové a ovocné šaláty a oblohy
 • obed doplnený denne vhodným nápojom
 • pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty, dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie
Výdaj obedov :

I. skupina: od 11,30 hod. do 12,00 hod.
II. skupina: od 12,00 hod. do 12,30 hod.


Odhlasovanie stravy :
 
 • odhlasovať obed je možné deň vopred, alebo v príslušný deň ráno najneskôr do do 7:30 hod. na t.č.031/ 782 2182
 • povinnosťou rodiča/zákon. zástupcu/ je odhlásiť svoje dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti do 7:30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Výška poplatkov
Desiata               0,38 €
Obed                  0,90 €
Olovrant             0,26 €
Režijné náklady  0,20 €/VZN Mesto Galanta č.7/2016

----------------------------------
Spolu                  1,74 € 

Podľa  §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu u detí navštevujúcich posledný ročník v materskej škole poskytuje v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Doplatok rodiča je v tomto prípade 0,34€ za stravu/deň + 0,20€ réžia/deň, spolu 0,54€/deň.

Formy platenia stravného 
 
 1. Poštovou poukážkou - vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5. v mesiaci 
 2. Trvalý príkaz peňažného ústavu
   
 3. Cez internet banking:                                             IBAN: SK65 0200 0000 3500 1903 9132                              BIC:  SUBASKBX                                                        
             -je potrebné uvádzať meno a priezvisko dieťaťa !!!                                       
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web