obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 

 

 Vedúca školskej jedálne: Eva BOŠÁKOVÁ
Kontakty : 
T.č.: 031/7822182
Pracovná doba : 7,00 hod. - 13,00 hod.  
Hlavná kuchárka: Mária Klimeková

Číslo účtu ŠJ : 35-19039-132/0200 
 
 • zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a bývalých zamestnancov školy
 • hlavnou náplňou je pripravovať kvalitu, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu - obed, ktorý pokrýva až 35% celkovej dennej výživovej dávky
 • stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle Zák. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP podľa platných Materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie
 • k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové a ovocné šaláty a oblohy
 • obed doplnený denne vhodným nápojom
 • pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty, dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie
Výdaj obedov :

I. skupina: od 11,30 hod. do 12,00 hod.
II. skupina: od 12,00 hod. do 12,30 hod.


Odhlasovanie stravy :
 
 • odhlasovať obed je možné deň vopred, alebo ráno do 7:30 hod.
 • po 7:30 hod. nie je možné odhlasovanie
 • odhlásiť môžete osobne u vedúcej ŠJ, alebo na uvedenom tel. čísle                              
Výška poplatkov
Desiata               0,30 €
Obed                  0,72 €
Olovrant             0,25 €
Režijné náklady   0,20 €
----------------------------------
Spolu                  1,47 €

Formy platenia stravného 
 
 1. Poštovou poukážkou - vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5. v mesiaci 
 2. Trvalý príkaz peňažného ústavu - prosíme uvádzať meno dieťaťa !!! 
 3. Cez internet banking: IBAN:SK6502000000350019039132                                           BIC:  SUBASKBX 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web