obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 - Jedáleň 
    Jedálny lístok 
    Alergény v potravinách 
 + Fotogaléria 
 - Rodičovské združenie 
    2% - pre krajšie chvíle v MŠ 
    Záver RZ 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
    - Školská jedáleň 
      FA ŠJ január 2011 
      FA ŠJ Február 2011 
      FA ŠJ 2012 
      FA ŠJ 2013 
      Faktúry 2013 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 

 

 Vedúca školskej jedálne: Eva BOŠÁKOVÁ
Kontakty : 
T.č.: 031/ 782 2182 
e-mail: sjceskaga@centrum.sk
Pracovná doba : 7,00 hod. - 13,00 hod.  
Hlavná kuchárka: Mária Klimeková

Číslo účtu ŠJ : SK65 0200 0000 3500 1903 9132
 
 • zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a bývalých zamestnancov školy
 • hlavnou náplňou je pripravovať kvalitu, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu - obed, ktorý pokrýva až 35% celkovej dennej výživovej dávky
 • stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle Zák. 272/94 Z.z. o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP podľa platných Materiálno - spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • vhodnou skladbou jedálneho lístka je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie
 • k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové a ovocné šaláty a oblohy
 • obed doplnený denne vhodným nápojom
 • pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty, dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie
Výdaj obedov :

I. skupina: od 11,30 hod. do 12,00 hod.
II. skupina: od 12,00 hod. do 12,30 hod.


Odhlasovanie stravy :
 
 • odhlasovať obed je možné deň vopred, alebo v príslušný deň ráno najneskôr do do 7:30 hod. na t.č.031/ 782 2182
 • povinnosťou rodiča/zákon. zástupcu/ je odhlásiť svoje dieťa zo stravy v deň, kedy sa nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti do 7:30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Výška poplatkov
Desiata               0,38 €
Obed                  0,90 €
Olovrant             0,26 €
Režijné náklady  0,20 €/VZN Mesto Galanta č.7/2016

----------------------------------
Spolu                  1,74 € 

Podľa  §4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu u detí navštevujúcich posledný ročník v materskej škole poskytuje v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu. Doplatok rodiča je v tomto prípade 0,34€ za stravu/deň + 0,20€ réžia/deň, spolu 0,54€/deň.

Formy platenia stravného 
 
 1. Poštovou poukážkou - vydanou vždy 1. v mesiaci, zaplatiť najneskôr do 5. v mesiaci 
 2. Trvalý príkaz peňažného ústavu
   
 3. Cez internet banking:                                             IBAN: SK65 0200 0000 3500 1903 9132                              BIC:  SUBASKBX                                                        
             -je potrebné uvádzať meno a priezvisko dieťaťa !!!                                       
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web