obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 - Rodičovské združenie 
    2% - pre krajšie chvíle v MŠ 
    Záver RZ 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
rodicia.jpg
 
Rodičovské združenie
 


Je dobrovoľné občianske združenie. Jeho úlohou je zlepšovanie neformálnych vzťahov medzi školou a rodinou organizovaním spoločných záujmových aktivít pre deti, rodičov a učiteľov.
 

Rodičovské združenie pri našej MŠ je začlenené do Slovenskej rady rodičovských združení podľa podmienok uvedených v jej stanovách.  

Rodičovské združenie pracuje v tomto zložení:  


predseda : p. V. Lulovičová
 

tajomník: p. S. Molnárová 
 
pokladník : Mgr. E. Svoreňová
 
 

 
Závery z rodičovského združenia >>k nahliadnutiu<<
 


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web