obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 - Jedáleň 
    Jedálny lístok 
    Alergény v potravinách 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
    - Školská jedáleň 
      FA ŠJ január 2011 
      FA ŠJ Február 2011 
      FA ŠJ 2012 
      FA ŠJ 2013 
      Faktúry 2013 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
rodicia.jpg
 
Rodičovské združenie
 


Je dobrovoľné občianske združenie. Jeho úlohou je zlepšovanie neformálnych vzťahov medzi školou a rodinou organizovaním spoločných záujmových aktivít pre deti, rodičov a učiteľov.
 

Rodičovské združenie pri našej MŠ je začlenené do Slovenskej rady rodičovských združení podľa podmienok uvedených v jej stanovách.  

Rodičovské združenie pracuje v tomto zložení:  


predseda : p. V. Lulovičová
 

tajomník: p. S. Molnárová 
 
pokladník : Mgr. E. Svoreňová
 
 

 
Závery z rodičovského združenia >>k nahliadnutiu<<
 


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web