obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
    Trieda MOTÝLIKY 
    - Trieda SLNIEČKA 
    - Trieda LIENKY 
    - Trieda OBLÁČIKY 
    - Trieda ŽABKY 
    - Trieda SLIMÁČIKY 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 - Rodičovské združenie 
    2% - pre krajšie chvíle v MŠ 
    Záver RZ 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 - Verejné obstarávanie 
    FAKTÚRY 
    + Školská jedáleň 
    Objednávky 
    Zmluvy 
    Faktúry 
    FA 2013 
    FA 2014 
    - FA 2015 
    - FA 2016 
    FA 2017 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
kreslenie.gifVyhlásenie 2017

 

 
Potvrdenie o zaplatení dane
               
 
VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA MATERSKEJ ŠKOLY,      Tak ako po minulé roky si Vás dovoľujeme opätovne požiadať o pomoc materskej škole, ktorá bola v uplynulých rokoch veľmi prospešná a nenahraditeľná. V mene všetkých Vašich detí, ako aj zamestnancov materskej školy Vám za to úprimne ďakujeme. Bez väčšieho uvažovania, hodnotenia situácie, ste nám ochotne poskytli – darovali 2% Vami už zaplatenej dane zo mzdy. Takto získané finančné prostriedky sa dostanú do pokladne rodičovského združenia a sú následne v zmysle platných právnych noriem použité na vylepšenie podmienok výchovy a vzdelávania.


          Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste nám takúto pomoc poskytli aj v tomto období odvedením 2% zaplatenej dane. Požiadajte o túto pomoc aj svojich známych, priateľov. Urobíte dobrú a správnu vec a Vás to vo finančnom vyjadrení nič nestojí, len malú námahu s vyplnením a následným potvrdením priložených tlačív. Poradíme Vám ako postupovať.

1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť  Potvrdenie o zaplatení dane za rok, ktorý platíte daň . Následne na to vyplňte aktuálne Vyhlásenie , do údajov o prijímateľovi
vyplňte nasledovné údaje:
 
IČO  :  173196170363,  
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: SRRZ -  Rodičovské združenie pri MŠ - Óvoda,
 
Sídlo - Ulica:  Česká 1453 
PSČ: 924 01
Obec: Galanta 


2. Obidve vyplnené tlačivá odovzdajte na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla ( tí, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie ich zamestnávateľ), alebo do 31. marca ( tí, ktorí si daňové priznanie podávajú sami).          

V mene Vašich detí Vám ďakujeme za poskytnutie uvedených finančných prostriedkov.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web