obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 - Rodičovské združenie 
    2% - pre krajšie chvíle v MŠ 
    Záver RZ 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
    - Školská jedáleň 
      FA ŠJ január 2011 
      FA ŠJ Február 2011 
      FA ŠJ 2012 
      FA ŠJ 2013 
      Faktúry 2013 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
kreslenie.gifVyhlásenie 2017

 

 
Potvrdenie o zaplatení dane
               
 
VÁŽENÍ RODIČIA A PRIATELIA MATERSKEJ ŠKOLY,      Tak ako po minulé roky si Vás dovoľujeme opätovne požiadať o pomoc materskej škole, ktorá bola v uplynulých rokoch veľmi prospešná a nenahraditeľná. V mene všetkých Vašich detí, ako aj zamestnancov materskej školy Vám za to úprimne ďakujeme. Bez väčšieho uvažovania, hodnotenia situácie, ste nám ochotne poskytli – darovali 2% Vami už zaplatenej dane zo mzdy. Takto získané finančné prostriedky sa dostanú do pokladne rodičovského združenia a sú následne v zmysle platných právnych noriem použité na vylepšenie podmienok výchovy a vzdelávania.


          Obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste nám takúto pomoc poskytli aj v tomto období odvedením 2% zaplatenej dane. Požiadajte o túto pomoc aj svojich známych, priateľov. Urobíte dobrú a správnu vec a Vás to vo finančnom vyjadrení nič nestojí, len malú námahu s vyplnením a následným potvrdením priložených tlačív. Poradíme Vám ako postupovať.

1. V mzdovej učtárni Vášho zamestnávateľa si nechajte potvrdiť  Potvrdenie o zaplatení dane za rok, ktorý platíte daň . Následne na to vyplňte aktuálne Vyhlásenie , do údajov o prijímateľovi
vyplňte nasledovné údaje:
 
IČO  :  173196170363,  
Právna forma: Občianske združenie 
Obchodné meno: SRRZ -  Rodičovské združenie pri MŠ - Óvoda,
 
Sídlo - Ulica:  Česká 1453 
PSČ: 924 01
Obec: Galanta 


2. Obidve vyplnené tlačivá odovzdajte na príslušnom daňovom úrade podľa trvalého bydliska najneskôr do 30. apríla ( tí, ktorým vykonáva ročné zúčtovanie ich zamestnávateľ), alebo do 31. marca ( tí, ktorí si daňové priznanie podávajú sami).          

V mene Vašich detí Vám ďakujeme za poskytnutie uvedených finančných prostriedkov.
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web