obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Najdôležitejším partnerom školy sú rodičia. Rodičom je zákonom daná možnosť ovplyvňovať školu a jej vývoj do budúceho obdobia. Táto zákonom daná možnosť je voliť, resp. byť volený do rady školy.   RADA ŠKOLY 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.  


 
Členovia Rady školy MŠ-Óvoda, Sídlisko Sever sú:  


za pedagogických zamestnancov:
 
Mgr. Lenka Pajtášová (predseda)
 
Mária Slišková             
  
za nepedagogický zamestnancov:  Eva Bošáková 
 
    
za rodičov:                       RNDr. Eva Neviďanská                                              Lívia Mikuš 
                                        MUDr. Lenka  Hudeková 
                                        Lucia Gulášová
 

zástupcovia zriaďovateľa:   PaedDr. Peter Černý, PhD.
                                            Fridrich Psota
                                            PhDr. Marta Vajdová 
                                            Ing. Juraj Srnka, PhD.
  
                
 
  
  


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web