obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
    Zápisnice zo zasadnutí RŠ 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 
Najdôležitejším partnerom školy sú rodičia. Rodičom je zákonom daná možnosť ovplyvňovať školu a jej vývoj do budúceho obdobia. Táto zákonom daná možnosť je voliť, resp. byť volený do rady školy.   RADA ŠKOLY 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.  


 
Členovia Rady školy - MŠ Sídlisko Sever sú:  


predsada : Eva K i s s o v á - pedagogický pracovník školy   
  
  
členovia: Mária S l i š k o v á - pedagogický pracovník školy   
               Zuzana Fazekašová - nepedagogický pracovník školy    
               Klaudia Suchopová -  rodič    
               RNDr. Eva Neviďanská - rodič  
               MUDr. Lenka  Hudeková –  rodič alokovaná trieda Hody  
 
               PaedDr. Peter Černý - poslanec MsZ   
               Fridrich Psota - poslanec  MsZ  
               MUDr. Ján Stratinský - poslanec MsZ  
  
                
 
  
  


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web