obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 - Triedy 
    Trieda MOTÝLIKY 
    - Trieda SLNIEČKA 
    - Trieda LIENKY 
    - Trieda OBÁČIKY 
    - Trieda ŽABKY 
    - Trieda SLIMÁČIKY 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 - Fotogaléria 
    Olympiáda 
    Nástenka 
 - Rodičovské združenie 
    2% - pre krajšie chvíle v MŠ 
    Záver RZ 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 
Najdôležitejším partnerom školy sú rodičia. Rodičom je zákonom daná možnosť ovplyvňovať školu a jej vývoj do budúceho obdobia. Táto zákonom daná možnosť je voliť, resp. byť volený do rady školy.   RADA ŠKOLY 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.  


 
Členovia Rady školy - MŠ Sídlisko Sever sú:  


za pedagogických zamestnancov: predseda  Eva K i s s o v á                                                                                    Mária Slišková 
  
za nepedagogický zamestnancov:  Eva Bošáková 
 
    
za rodičov:                       RNDr. Eva Neviďanská                                                         Klaudia Suchopová                                         MUDr. Lenka  Hudeková 
                                                   Lucia Gulášová
 

zástupcovia zriaďovateľa:   PaedDr. Peter Černý 
                                                         Fridrich Psota
                                               PhDr. Marta Vajdová 
                                                 Ing. Juraj Srnka
  
                
 
  
  


(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web