obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 + Jedáleň 
 + Fotogaléria 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
Profil verejného obstarávateľa

Materská škola – Óvoda Česká 1453, Galanta je verejným obstarávateľom podľa  § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní. 
  
Identifikačné údaje 
Názov organizácie: Materská škola-Óvoda
Sídlo: Česká 1453, 924 01 Galanta
 
IČO: 42 155 622 
Štatutárny zástupca: Elena Šemetková, riaditeľka
Web:  
www.mssever.stranka.info  

Verejné obstarávanie
Číslo zákazky 
Dátum zverejnenia 
Predmet zákazky 
Dátum zadania 
Kontaktná osoba 
Poznámky 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web