obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít 
 + Jedáleň 
 + Rodičovské združenie 
 - Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program - nový 
 Školský poriadok 
 - Verejné obstarávanie 
    FAKTÚRY 
    - Školská jedáleň 
      FA ŠJ január 2011 
      FA ŠJ Február 2011 
      FA ŠJ 2012 
      FA ŠJ 2013 
      Faktúry 2013 
    Objednávky 
    Zmluvy 
    Faktúry 
    FA 2013 
    FA 2014 
    - FA 2015 
    - FA 2016 
    FA 2017 
 Tlačivá 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Ochrana osobných údajov 
 Mapa servera 
 Verejné obstarávanie - Faktúry
JANUÁR 2011 
i-pdf2.gifPrevoz stravy
i-pdf2.gifSPP
i-pdf2.gifZSE Odber elektriny
i-pdf2.gifZSE Odber elektriny
i-pdf2.gifZSVAK zrážková voda
i-pdf2.gifZSVAK odber vody
i-pdf2.gifZSVAK odber vody
i-pdf2.gifSPP vyučtovacia faktúra
i-pdf2.gifZSVAK odber vody Hodská
i-pdf2.gifPoistenie budovy /Hody/
i-pdf2.gifPoistenie budovy /Sever/
i-pdf2.gifRevízia tlakovej nádoby
i-pdf2.gifSPP mesačná splátka
i-pdf2.gifGalantaterm mesačná splátka
i-pdf2.gifGalantaterm mesačná splátka
i-pdf2.gifWIMAX internet
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web