obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 Hlavná stránka 
 Náš časopis 
 - O našej MŠ 
 + Triedy 
 Kalendár aktivít - nové 
 - Jedáleň 
    Jedálny lístok 
    Alergény v potravinách 
 - Fotogaléria 
    Olympiáda 
    Nástenka 
 + Rodičovské združenie 
 + Rada školy 
 Správa o činnosti zariadenia 
 Školský vzdelávací program 
 Školský poriadok 
 + Verejné obstarávanie 
 Tlačivá 
 OZNAMY 
 Kontakt 
 Kniha návštev 
 Mapa servera 
 
MŠ – Óvoda, Sídlisko Sever,
 
Česká 1453, Galanta 
Prijme do trvalého pracovného pomeru: 
  
Učiteľku do materskej školy do triedy s vyučovacím jazykom maďarským  
 s  nástupom  od 1. septembra 2019 
Požiadavky: 
-         úplné stredné odborné vzdelanie (učiteľ pre predprimárne vzdelávanie), 
-         maturita z maďarského jazyka, 
-         bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z. 
-         zdravotná spôsobilosť podľa  § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z. 
-         ovládanie štátneho jazyka podľa  § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z. 
  
Žiadosť a životopis posielajte na adresu:  
MŠ-Óvoda, Sídlisko Sever, Česká 1453, 924 01 Galanta 
Alebo na email: mssever@centrum.sk 
zapis(2).jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web